Stručná historie trati Nemotice - Koryčany

 V podhůří Chřibů byl v roce 1908 zahájen povoz na odbočné trati z Vlárské dráhy, a to ze stanice Nemotice do Koryčan. Protože projektanti využili údolí říčky Kyjovky, trať směrem ke konečné jen mírně stoupá. Nejobtížnější místo je „na kamínkách“ okolo km 4,0, kde je sklon necelých 10 promile. Původně byla trať zbudována jen pro nákladní přepravu, hlavně pro koryčanský velkostatek a známou továrnu Thonet-Mundus. Jednalo se již o třetí pokus spojit Koryčany železnicí s okolním světem. Prvním bylo plánované vedení Vlárské dráhy přes Chřiby, drahým dokonce již započaté, ale následně přerušené přípravě na stavbu dráhy Nemotice, Koryčany, Střílky, Zdounky a Hulín, kde byla návaznost na Ferdinatku. V nácestné zastávce Mouchnice bylo původně nákladiště, které však bylo okolo roku 1924 zrušeno a výhybka s nákladovou kolejí byly sneseny. Současné zděná budova zastávky byla na náklady obce postavena v roce 1949 a v na podzim roku 2014 zbořena. Od 1. 4. 1920 až do 1. 8. 1932 byla provozována osobní doprava, které byla zastavena z ekonomických důvodů a z rozkvětem autobusové dopravy. Během druhé světové války došlo k několika zastavením dopravy, ale naštěstí k žádnému závaznému poškození a tak mohla být osobní doprava být 10. 5. 1945 obnovena osobní doprava a to dvěma párům osobních vlaků netradičně na trase Koryčany – Kyjov. Při ukončení osobní dopravy v sobotu 31. 5. 1980 byla nasazena T 444.1050 s posledním osobním vlakem č. 24156 do Koryčan. Strojvedoucí Jiří Klajn a vlakvedoucí Rostislav Šebesta. V současné době má trať status nákladní vlečky, takže po veškeré vozbě probíhá formou posunu. 7. 9. 2008 oslavila koryčanská dráha 100 let od svého vzniku zprovoznění. Na akci s obrovským zájmem veřejnosti se představila parní lokomotivy 433.002 z Valašského Meziříčí spolu s přípojnými vozy Ce. V současné době na trati probíhá přeprava dřeva z Koryčan a KPKV zde provozu nostalgické vlaky (cca 2x do roka).

  • Autor textu: Milan Řihánek