Muzeum vlakové pošty Petra Študenta 

Shromažďováním, zpracováváním a zveřejňováním památek na provoz ambulantních pošt na území bývalého Československa, zajistit, aby tradice zaniklého řemesla posádek ambulantních pošt nebyla zapomenuta.

Úvodem
Pamětníků provozu vlakových pošt ubývá. Jak už to bývá, tak těch nejstarších nejrychleji. Ti kteří s koncem vlakových pošt odešli do předčasného důvodu už většinou nežijí, nebo je jim již téměř 80 let. A právě ti nejstarší mají nejen své vlastní vzpomínky, ale také pamatují vyprávění svých kolegů, kteří mnozí vzpomínali i na to, jaké to bylo jezdit ve C. a K,  poštovních ambulancích. Jejich vzpomínky jsou velmi cenné a je naší povinností je zachovat pro příští generace nejen pracovníků pošty.

O ambulantní poště
První zmínka o možnostech zpracovávání zásilek za jízdy poštovního kurzu pochází již z roku 1820, ale tato myšlenka byla realizována až v roce 1838 Britskou královskou poštou. Na našem území vyjela vlaková pošta poprvé v roce 1850 na trati z Vídně do Bohumína. Po prudkém rozmachu poštovní železniční dopravy následoval od začátku dvacátých let minulého století vlivem rychle se rozvíjející silniční motorizované přepravy pomalý, ale nepřetržitý proces ukončování provozu vlakových pošt zpočátku na vedlejších tratích, ale postupem času i na hlavních přepravních trasách. Nastupující a stále se zdokonalující automatizace zpracovávání zásilek postupně odstraňovala namáhavou a stále méně efektivní ruční práci posádek poštovních ambulancí. V České republice byl provoz ambulantních pošt ukončen 29. května 1999.

Historie Muzea vlakové pošty
Prvním impulsem ke vzniku byly vlastní vzpomínky a artefakty na práci v ambulantních poštách představenstva Ostrava 2 v letech 1990 – 1998. V roce 2009 byla založena webová stránka a na ni byla uveřejněna výzva všem bývalým kolegům, aby poslali své fotografie, dokumenty a vzpomínky ke sdílení na internetu. Výzva byla vyslyšena a kromě fotografií, dokumentů začaly na mou adresu přicházet i balíčky s hmotnými pozůstatky práce ve vlakových poštách.
V roce 2011 byla uspořádána první výstava v poštovním voze společnosti Puš s.r.o.. Následovaly výstavy ve vozech společností JHMD a.s., Puš s.r.o., a SMOD s.r.o., Česká pošta s.p. a ve voze soukromého sběratele p. Vaňka z Litoměřic.
Mezi nejvýznamější akce, kterých se MVP zúčastnilo, patří Národní den železnic v Brně v roce 2012 a X. Brněnská muzejní noc v roce 2014. Jen na těchto dvou akcích mohlo výstavu muzea vidět cca 5000 lidí.

O výstavě
Expozice umísťované do historických poštovních vozů se skládá ze dvou částí:

1) Textově obrazová (zpravidla ve skladištovém oddíle vozu)
Kolekce infopanelů dokumentujícících historický vývoj poštovní železniční přepravy. Využito množství dobových fotografií, plánků vozů a dalších dokumentů.

2) Exponátová (po celém voze, ale zejména v kancelářském oddíle)
S využitím replik dobových zásilek a původními služebními a přepravními pomůckami dokonale napodobuje stav běžného pracovního den posádky poštovního vozu.

Činnost muzea
• Publikační
Od roku 2013 vychází 3x ročně časopis "Československá vlaková pošta"
Hlavní rubriky:
Historie – chronologický vývoj provozu ambulantních pošt na území bývalého Československa
Vozový park – technické informace o typech a využití poštovních vozů
Profil – detailní popis konkrétní ambulantní pošty, trasy nebo oblasti
Vzpomínky – výsledky sběru vzpomínek pamětníků a publikace již dříve vydaných
Připravuje se rubrika o ambulantních poštách v zahraničí.

• Edukační
školní exkurze na výstavě, přednášky ve školách s poštovně/logistickými obory

• Odborná
Konzultace autorům publikací, výstav a vývojářům modelů.

• Archivační a sbírkotvorná, včetně sběru osobních vzpomínek.

• Doplňková
Příležitostný provoz Muzejní pošty, výroba a prodej suvenýrů.

• Členství
Individuální člen (Petr Študent) Asociace muzeí a galerií České republiky.
Člen britské TPO & Seapost Society

Vlakové pošty měly na našem území téměř 150 let dlouhou tradici. Posádky poštovních vozů naposledy třídili zásilky za jízdy vlaku v květnu 1999. Romantická, ale náročná práce, tak byla definitivně přenechána automatickým třídícím strojům v kamenných poštách.
Původně anglický vynález z roku 1837 byl na našem území poprvé použit v roce 1850 na trati z Vídeně do Bohumína. První rakouská ambulantní pošta tak byla zároveň i první u nás.
Na výstavě je instalován výběr z fotografií pana Jiřího Vašků, který v 70.tých letech dokumentoval pro svou seminární práci na umělecké škole práci a život posádek vlakových pošt. Výstava je doplněna množstvím infopanelů o vozovém parku vlakových pošt a historii poštovní železniční přepravy, dobovými předměty běžné denní služební potřeby a dokumenty. Své tak najdou nejen fanoušci železniční dopravy, ale také filatelisté a badatelé v oblasti poštovnictví.
Kontakt na majitele sbírky a kurátora Muzea vlakové pošty
Petr Študent
Vídeňská 66
639 00 Brno

tel. 607 154 162
vlakovaposta@email.cz
www.muzeumvlakoveposty.cz

 

Těším se na spolupráci !